Как Се Решават Проблеми Чрез Разузнаване?

27 август 2018   •   Новини   •   няма коментари   
Как Се Решават Проблеми Чрез Разузнаване?

Точното разузнаване в бизнеса е нещо изключително рядко срещано

А точното и бързото е направо мит. Защо имате тези главоболия докато стигнете до истината? В тази статия ще дадем някои отговори и решения за намирането на истинското „ЗАЩО“.  Истинското „ЗАЩО“ е това, което отваря вратите, ако го намерите.

още

Кой е Важният Фактор За Успешен и Щастлив Брак?

15 август 2018   •   Новини   •   няма коментари   
Кой е Важният Фактор За Успешен и Щастлив Брак?

„Комуникацията е коренът на брачния успех, от който може да  тсе създаде здрав съюз, а не-комуникирането е скалата, в която корабът ще разбие кила си.“ – Л. Рон Хъбард

още

Emotions In Sales And Marketing For More Customers (Part 2)

3 август 2018   •   Новини   •   няма коментари   

With proper training in the Tone Scale of Emotions ©

which IDEAS provides in its training a person may perfectly know the true condition of the market and of the people regardless of the demonstrated behavior. Did you ever think why a painting gets sold for 1 000 000 dollars? Why can one product have totally different prices depending on who sells it and to whom it is sold? One of the main reasons is that this particular painting or jewel or a stone is connected to a certain emotion which make people give tremendous amounts of money. The sales person discovers with what the client associate the product (the button), then he plays with the button. He inspires the buyer with the product for sale. This is emotion. There is no logic here. още

Какво Успешните Мениджъри Не Правят (4-та част)

29 юли 2018   •   Новини   •   няма коментари   
Какво Успешните Мениджъри Не Правят (4-та част)

Успешните мениджъри не желаят да бъдат герои във фирмата си, които знаят всичко по-добре от служителите си. Те не вършат работата вместо тях.

Те знаят много добре, че да правиш всичко и да разрешаваш всеки изникнал проблем, само за да покажеш на екипа си, че си най-добрият и най-трудолюбивият, е огрома глупост. Някои от тези мениджъри стигат толкова далече в тази грешка, че често можете да чуете от тях следното: „Видяхте ли? Служителите ми са мързеливи, не ги е грижа за нищо, аз върша всичко вместо тях. Затова нямам време. Като пожарникар съм, който трябва да гаси всеки изникнал пожар. Те не поемат отговорност. Няма начин да ги мотивирам.“ и т.н.

още

The Main Reason Your Relationship Is Going Down

26 юли 2018   •   Новини   •   няма коментари   
The Main Reason Your Relationship Is Going Down

Relationship is going down and you feel the love is destructive. Who is to blame?

Sometimes even communication does not help us in dealing with our partner and family. In every article, course, and every mentor you can hear that communication is the foundation of happy relationships. And this is the truth itself, but before communication there is one essential factor that is responsible for you and your partner not to „melt together“. Why does a relationship collapse? What is the main reason for this?

още

Основната Причина Една Връзка Да Се Разпада

6 юли 2018   •   Новини   •   няма коментари   
Основната Причина Една Връзка Да Се Разпада

Разпад в отношенията и унищожаване на любовта. Кой е виновен?

Понякога дори комуникацията не ни помага в отношенията с партньора и със семейството ни. Във всяка статия, курс и от всеки ментор можете да чуете, че комуникацията е в основата на щастливите отношения. И това е самата истина, но преди комуникацията има един съществен фактор, който е отговорен за това ти и половинката да не „мелите заедно“. Защо се разпада една връзка? още

Marc as guest speaker at the Ukrainian WISE convention

28 юни 2018   •   Новини   •   няма коментари   

The stage was taken by the speaker from Belgium, Marc de Turck.
(An expert with 27 years of experience in the field of establishing business processes. Founder of a few companies, among which there are Ideas Free Boss, “Leadership and Innovation Center” and others.
още

Kirov trilogy ends in apotheosis

18 юни 2018   •   Новини   •   няма коментари   

June 14 to 17th.  The Delovoy Business Club in Kirov, Russia  invited Marc J. de Turck to deliver 3 seminars on those days.

First seminar was about how to predict behavior via emotions. More than 40 managers followed the seminar on predicting human behavior so as to be able to recruit, evaluate and foresee the behavior of others.  Success guaranteed.
Local press of Kirov made a reportage. още

От Какво Зависи Прогреса в Бизнеса?

3 май 2018   •   Новини   •   няма коментари   
От Какво Зависи Прогреса в Бизнеса?

Всяка фирма е вид организация и нейният прогрес е пряко свързан с един определен ресурс

Организация е „определен брой хора или групи, които имат специфични отговорности и които са заедно за изпълнението на дадени цели или работа. Те вървят заедно в някаква посока, с която повечето от тях са съгласни, което ще доведе до степен на прогрес, в която съгласието и формата им ще бъдат запазени и то до такава степен, която ще усъвършенства формата й, за да може да посрещне заплахите за съществуването си и да оцелее“. Това определение се използва в Мениджмънт Системата на Хъбард. още

Каква е Често Срещаната Грешка При навлизане На Нов Пазар?

12 април 2018   •   Новини   •   няма коментари   
Каква е Често Срещаната Грешка При навлизане На Нов Пазар?

Имате идея, която искате да превърнете в продукт или услуга, с която да навлезете на нов пазар

Чудесно! Не забравяйте, че навлизането на нов пазар е като да започнеш от нулата!  още