Тренинг, коучинг и консултации

Разработка, разписване и комуникация на фирмени политики, контрол на приложението им

 

Вие:

Тогава това е решението за вас!

Индивидуален коучинг сесия, по време на която ще ви помогнем да разработите, комуникирате и съблюдавате политика, както и да имплементирате положителна и работеща система за дисциплина.

 

Резултат

Лидер, който знае какво е политика, може да започне да я разписва, да я комуникира на служителите си и да следи за нейното спазване.

 

Програма

Коучинг сесията се провежда индивидуално. Темите включват:

 

Продължителност

Продължителността на коучинг сесията варира между 4 и 16 часа.

 

 

Място

Коучинг сесията се провежда в нашия офис.

 

Отзиви

“Невероятна презентация! Много полезна информация и практическо приложение, независимо от вида бизнес. Бяха представени отлични техники, които със сигурност ще оптимизират и подобрят работата ми!” – Мениджър бизнес развитие, търговски мол, България

“Благодаря ви за позитивното отношение и професионализмът, с които си вършите работата. Благодаря също и за търпението и вниманието към нашите нужди и въпроси. Това, което ни дадохте на тренинга, ще оправи много от лошите практики в нашата фирма! ” – Мениджър, фирма за софтуер, България

“Заздравих убеждението си, че е нужно непрекъснато обучение на екипа, за да може да бъде повишена ефективността.” – Мениджър, фирма за туристически услуги, България

Свържете се с нас

    Your name(required)

    Your Email(required)

    Your message