Posts in март

Проблеми в работата-Животът като игра

31 март 2011   •   Новини   •   няма коментари   
Проблеми в работата-Животът като игра

Във всеки офис, фабрика или дейност съществува игра на офиса, фабриката или самата дейност срещу конкурентите и и срещу обкръжаващата среда. Ако този офис, фабрика или дейност, заедно с целия прилежащ персонал, са напълно разумни и вещи, те избират външния свят и кокурентните предпиятия за своята игра. Ако не са особено нормални и са неспособни да съзрат истинската игра, те ще си измислят такава. Играта ще започне да се играе в рамките на офиса и в рамките на фабриката.

При игрите има индивиди и отбори. Отборите играят срещу отбори, индивидите играят срещу индивидуални играчи. Когато индивидуалният играч не е допуснат като част от отбора, той е склонен да избере опонентите си измежду останалите участници в отбора. Защото, помнете, човек трябва да е част от игра.

От всички тези сложни неща произлизат разнообразните сложности в работата и проблемите на производството и комуникацията

ЛРХ, “Проблеми в работата”, стр. 71, глава Животът като ИГРА

Проблеми в работата- Анатомията на контрола

31 март 2011   •   Новини   •   няма коментари   
Проблеми в работата- Анатомията на контрола

Цитат на седмицата от ИДЕАс България:

Цикълът-на-действие на тази вселена е начало-промяна-и-край. Това е и анатомията на контрола. Почти целият предмет на контрола се състои в способността да поставяме начало-промяна-и-край на своите действия, на тялото си и на обкръжението му.

„Навикът” е нещо, на което човек просто не може да сложи край. Това е пример за липса на какъвто и да било контрол. Това е и стъпката, отвъд предела, към пълна загуба на контрол. Контролът започва да изчезва, когато някой е способен да променя и да слага край на нещата, но все още е неспособен да ги стартира. След като веднъж нещо е стартирано, то тожи човек може да го промени и да му сложи края. Още повече се намалява контрола, ако е уместно да се нарече така, когато човек загуби способността да променя или да поддържа съществуването на нещо във времето. Това би оставило човека с единствената способност да слага край на нещата. Когато накрая изгуби и способността да слага край на нещата, тогава те, до известна степен, са станали негов господар.

В края на начало-промяна-и-край виждаме, по същество цялостта на стабилната даденост. Ако някой може да сложи край на движението на само една частица или факт в безпорядъка от частици и факти, то той е започнал да контролира този безпорядък.”

ЛРХ, “Проблеми в работата”, стр. 53, глава Тайната на Ефективността