Posts in ноември

Дали моралният кодекс* е решението за фирмите, които срещат проблеми?

19 ноември 2014   •   Новини   •   няма коментари   

*кодекс- определени правила, принципи или закони; от френски-система от закони, от латински-книга, писание;

Живеем в свят, в който голям брой млади хора, които са добри хора, с добри намерения, не знаят кое поведение е добро и кое е лошо в работната среда. Някои дори стигат до заключението, че могат да крадат и да не правят нищо, че шефът им просто трябва да им дава заплата заради това, кои са те. Това е един от умишлените резултати на доброто благосъстояние.

Много от фирмените мениджъри и собственци, с които се познавам, се изправят пред този тип отношение – ,,Просто ми плати, защото съм АЗ’’ и се опитват да оцелеят или да не се поддават на изключително конкурентния пазар.

Семинарите за мотивация, за позитивно мислене и за продуктивността, както и други семинари за управление, се опитват да се изправят всеки ден пред това предизвикателтво, но резултатите, които наблюдавам, са само частични.

Мениджърите трябда да се изправят пред истинската причина за липсата на мотивация. Според мен една от причините за това е, че младежите не знаят какво е добро и какво е лошо. И оттам идва необходимостта за младите да имат основен морален кодекс.

Но тъй като повечето студенти от университетите, с които се запознах и наех през последните 10 години, имат затруднения в разбирането на това, което четат, образованието трябва да е по-различно от предишните 20 години. Необходимостта от видео и примери от личния живот, като материали в образованието, са нужни иммено днес.

Решението за ниската мотивация и неморалното отношение в компанията сперед мен започва с:

  1. Създаването на морален кодекс, приспособен към фирмата, във видео формат с много ясни примери и дефиниции на понятията мотивация, проактивност, отговорност, добро поведение и др.
  2. Определяне на система за справедливост, (без да се пренебрегват местните закони) приспособен към фирмата, когато някой не следва този кодекс.
  3. Да се запознаят всички служители в кодекса и системата за справедливост чрез видео материали и много примери.
  4. Да се поиска от всички служители да подпишат този кодекс и неговата система за справедливост.
  5. Системата да се прилага еднакво.

Ние използваме тези стъпки в различни компании в Източна Европа.

Успех!

Марк Дж. Де Турк.

Повече по темата можете да разберете тук