Posts in септември

Macedonian business men learn the fastest way to power.

26 септември 2015   •   Новини   •   няма коментари   
Skopje, September 23th 2015, Hotel Impeksel.

IDEAS Macedonia invites Marc de Turck as guest speaker on a seminar about about the formula’s’ to go to power fast. Marc referred to L.Ron Hubbard’s Ethics Formulas.

Participants where amazed by the practicality and simplicity of application of the data.

More info at http://www.marcdeturck.com

Hubbard Life Improvement Center Cheliabinsk invites Marc de Turck as guest speaker.

9 септември 2015   •   Новини   •   няма коментари   

50 мениджъри в хотел Hilton София изучават тайните на топ търговците

8 септември 2015   •   Новини   •   няма коментари   

Hilton София, 7 септември, 2015 г.
50 мениджъра от различни индустрии в България изучават тайните на топ търговците: правилно убеждение, експертиза в използването на емоциите и използване на помощта на хората за приключване на сделки, запазвайки лицата им – Самурайски стил. Някои от снимките следват по-надолу. Повече информация на marcdeturck.com

P1060637 P1060642 P1060643 P1060644 P1060646 P1060648 P1060652 P1060659 P1060661 P1060662

Обратно от Иркутск, Сибир след тежка зима – провеждане на семинар за Маркетинг и продажби

8 септември 2015   •   Новини   •   няма коментари   
Обратно от Иркутск, Сибир след тежка зима – провеждане на семинар за Маркетинг и продажби

Иркутск, Сибир, 5 Септември, 2015 г.

Олга Стасенок, основател на Vishe Liga Rokovaditel irkutsk, заедно със силния си екип (Мария, Татяна, Юлия и Рита), организираха семинар по Продажби и маркетинг.

Поканени бяха Марк Де Турк за гост-лектор и Камила Каирова за преводач.

40 мениджъри присъстваха на целодневния семинар. Огромен успех.

1432

Повече информация за семинарите: www.marcdeturck.com или за Русия: www.marcdeturck.ru

 

50 managers in Hilton Sofia learn the secrets of top sales people

7 септември 2015   •   Новини   •   няма коментари   
Hilton Sofia, September 7th 2015.
50 managers from different industries in Bulgaria learn the secrets of top sales people: those are correct conviction, expertise in using emotions and using the help of people to close while keeping their face- Samourai Style.  Some pictures here after. More info on marcdeturck.com

Back in Irkutsk, Siberia, after a strong winter – delivering a seminar on marketing and sales

6 септември 2015   •   Новини   •   няма коментари   

Irkutsk, Siberia, September 5th 2015.

Olga Stassenok, founder of Vishe Liga Rokovaditel Irkutsk together with her strong team of staff
 (Maria, Tatyana, Julia, Rita) organised a seminar on Sales and marketing.

They invited Marc de Turck as guest speaker and Kamilla Khairova as translator.

40 managers followed the whole day seminar.  Big success.

 More info on the seminars at www.marcdeturck.com or for Russia www.marcdeturck.ru