Posts in октомври

The Tangra Boys mean business and follow a Strategic Sales Training Seminar

19 октомври 2015   •   Новини   •   няма коментари   
Sofia, Bulgaria, Saturday October 10th 2015.  Tangra Bulgaria means business when they invite Marc de Turck as speaker for their sales training.  More info  www.marcdeturck.com

  

Украински бизнесмени са поканени да изнасят в Европа

19 октомври 2015   •   Новини   •   няма коментари   
Украински бизнесмени са поканени да изнасят в Европа

Одеса, Петък, 9 октомври, 2015 г. Business Forward Ukraine кани различни лектори по повод конференцията, която организира, на тема Износ.

Марк Де Турк говори за практически решения за украинските бизнесмени относно позиционирането им и как да следват трендовете на Mss Faith Popcorn.  Той също кани и предлага като решение на украинските бизнесмени да дойдат на Балканите. 40 мениджъри получиха практически решения на проблемите си с износа.

Повече информация на www.marcdeturck.com

Компании от Сочи се приготвят да изнасят към Европа

19 октомври 2015   •   Новини   •   няма коментари   
Компании от Сочи се приготвят да изнасят към Европа

17 октомври, 2015. В красивия Сочи на Чрно море откъм Русия.

50 лидерски компании от Сочи посетиха конкуренция, организирана от Business Forward на тема Износ.Един от гостите лектори е Марк Де Турк, който представя различните трендове в Европа, които предоставят възможности на руските производители и търговци да изнасят в Европа.

Преводът е осъществен от Татяна Маркова от On Line English Academy.

Повече информация на www.marcdeturck.com and www.distriimt.com.

Farmer 2000 makes itself ready for 2016

18 октомври 2015   •   Новини   •   няма коментари   
Velingrad, Bulgaria, Friday October 16th 2015. The company Farmer 2000, well known for all its solutions to Bulgarian farmers, organizes a team building week-end. Guest speaker is Marc de Turck who speaks about change, self motivation and emotions. More info www.marcdeturck.com

 

Sochi companies prepare themselves for export to Europe

17 октомври 2015   •   Новини   •   няма коментари   
October 17th 2015. In the beautiful Sochi at the black sea in Russia.

50 Sochi company leaders attend the conference organized by Business Forward on Export.


One of the Guest speakers is Marc de Turck, who introduces different trends in Europe which give opportunities to Russian producers and traders to export to Europe.

Translation is done by Tatiana Markova of On Line English Academy.

More info www.marcdeturck.com and www.distriimt.com.

Ukrainian Business People are invited to export in Europe.

15 октомври 2015   •   Новини   •   няма коментари   

Odessa,Friday October 9th. Business Forward Ukraine invites different speakers for its conference on Export.

Marc de Turck talks about practical solutions for Ukrainian business people to position themselves and to follow the trends of Mss Faith Popcorn.  He also invites Ukrainian business people to come to the Balkan as solution. 40 managers got practical solutions to their export problems.

More info www.marcdeturck.com

Български мениджъри се учат как да не полудяват от забавяне на движението (Dev.-T)

6 октомври 2015   •   Новини   •   няма коментари   
Български мениджъри се учат как да не полудяват от забавяне на движението (Dev.-T)

София, Hilton Hotel, Понеделник, 5-ти октомври, 2015 г.
Марк Де Турк изнесе лекция за 51 начина на подлудиш мениджър и какво може да се направи по въпроса.  P1060731Лекцията е базирана върху референции на г-н Л.Рон Хъбард за забавянето на движението(трафик, който не би трябвало да възниква в ефективна организация, ноP1060733 P1060736 P1060740 P1060748въпреки това се е развил) и как това е “delirium tremens” на всяка организация.

Лекцията е въведение на специалния семинар, който ще се проведе на  3-ти номеври, 2015 г. в София, Suites Hotel. Специален гост лектор ще бъде г-н Джордж Асланис, президент на международната организация на WISE за Европа.

Повече информация P1060717на: www.obuchenia.eu and www.marcdeturck.com

Bulgarian managers learn how not be become crazy from developped traffic.

5 октомври 2015   •   Новини   •   няма коментари   
Sofia, Hilton Hotel, Monday October 5th 2015.
Marc de Turck holds a lecture on 51 ways to turn a manager crazy and what to do about it.

The lecture is based on the references of Mr L.Ron Hubbard on developed traffic (traffic which should not occur in an efficient organisation and which is thus developed) and how this is the “delirium tremens” of any organization.

The lecture is an introduction on the special seminar which will take place on November 3th 2015 in Sofia, Suites Hotel.  At the same time a special guest speaker is announced for November 3rh .
Mr Georges Aslanis, the President of WISE, The Hubbard Management System Consultants and Trainers Association for Europe.

More info on www.obuchenia.eu and www.marcdeturck.com

Business crisis in Greece countered with FreeBoss seminar in Athens

3 октомври 2015   •   Новини   •   няма коментари   
October 3th 2015, Athens, Hotel Metropolitan, full room,
More than 50 business managers, owners attend Marc de Turck’s seminar on FreeBoss in crisis situation.

Amazed, energized public after the seminar speaks in superlatives.

The seminar was organised by Business Coaching Lab in collaboration with AMT Greece and Business Leaders Coaching.

Mr George Aslanis, President of the Hubbard Management System Consultants attended part of the seminar and spoke at the end of the seminar on the importance of creating an Hubbard Management System Platform to tackle the crisis.

More info www.marcdeturck.com

Мениджъри от София бяха тренирани за тайните на топ търговците.

1 октомври 2015   •   Новини   •   няма коментари   

София, България.

30 Септември, 2015 г., Suites Hotel.
15 търговски мениджъра от София получиха тайните на топ търговците.

Марк Де Турк обясни как убежденията на децата са най-голямото оръжие в продажбите, последвано от емоциите и някои много специални техники.

Тренингът е базиран върху
работата на Л. Рон ХъбардP1060676P1060693 иP1060701 неговата Мениджмънт систP1060672ема.