Posts in юли

Какво Успешните Мениджъри Не Правят (4-та част)

29 юли 2018   •   Новини   •   няма коментари   
Какво Успешните Мениджъри Не Правят (4-та част)

Успешните мениджъри не желаят да бъдат герои във фирмата си, които знаят всичко по-добре от служителите си. Те не вършат работата вместо тях.

Те знаят много добре, че да правиш всичко и да разрешаваш всеки изникнал проблем, само за да покажеш на екипа си, че си най-добрият и най-трудолюбивият, е огрома глупост. Някои от тези мениджъри стигат толкова далече в тази грешка, че често можете да чуете от тях следното: “Видяхте ли? Служителите ми са мързеливи, не ги е грижа за нищо, аз върша всичко вместо тях. Затова нямам време. Като пожарникар съм, който трябва да гаси всеки изникнал пожар. Те не поемат отговорност. Няма начин да ги мотивирам.” и т.н.

още

The Main Reason Your Relationship Is Going Down

26 юли 2018   •   Новини   •   няма коментари   
The Main Reason Your Relationship Is Going Down

Relationship is going down and you feel the love is destructive. Who is to blame?

Sometimes even communication does not help us in dealing with our partner and family. In every article, course, and every mentor you can hear that communication is the foundation of happy relationships. And this is the truth itself, but before communication there is one essential factor that is responsible for you and your partner not to “melt together”. Why does a relationship collapse? What is the main reason for this?

още

Основната Причина Една Връзка Да Се Разпада

6 юли 2018   •   Новини   •   няма коментари   
Основната Причина Една Връзка Да Се Разпада

Разпад в отношенията и унищожаване на любовта. Кой е виновен?

Понякога дори комуникацията не ни помага в отношенията с партньора и със семейството ни. Във всяка статия, курс и от всеки ментор можете да чуете, че комуникацията е в основата на щастливите отношения. И това е самата истина, но преди комуникацията има един съществен фактор, който е отговорен за това ти и половинката да не “мелите заедно”. Защо се разпада една връзка? още