Posts in септември

Война Срещу Хиперактивността и Образователното ниво

26 септември 2018   •   Новини   •   няма коментари   
Война Срещу Хиперактивността и Образователното ниво

Прес съобщение и пресконференция: Война срещу Хиперактивността, глупостта и низходящото развитие на образователното ниво в България.

 

 

Психофармацевтичната индустрия, чрез своята армия от психиатри, кара хората да вярват, че Синдромът на хиперактивност с дефицит на вниманието (СХДВ), по-често наричан хиперактивност, е заболяване, идващо от мозъка и трябва да бъде лекувано с техните психотропни продукти (метилфенидат, дексамфетамин и др.). Всички със сериозно доказани странични ефекти, някои от които включващи самоубийствени желания. В резултат те създават роботизирани деца -зомбита, които на пръв поглед изглеждат спокойни, но които в дългосрочен план изпитват затрудненния да четат и губят чувството си за реалност. още

War to hyperactivity and educational downtrend. Press release

25 септември 2018   •   Новини   •   няма коментари   

The psycho pharmaceutical industry, via its army of psychiatrists, makes people believe that attention deficit hyperactivity disorder (ADHD) or commonly called hyperactivity is an illness coming from the brain. And has to be cured with their psychotropic products (methylphenidate, dexamfetamine, …).

All with serious proven side effects some of them including suicidal wishes. As a result they create robotic zombie kids, who at first glance look calm, but who have in the long term serious difficulties to read and who lose their sense of reality. още

Какво причинява 66% загуба на енергия и време?

19 септември 2018   •   Новини   •   няма коментари   
Какво причинява 66% загуба на енергия и време?

Трябва непрекъснато да проверявам дали моите хора изпълняват това, което ги помолих… Всеки има свое мнение за всичко в нашата компания и преди всичко никой не се интересува от това, което искам… Моите хора не правят това, което те казват, че ще направят… Трябва да правя всичко сам… Моите хора са като роботи… ставам параноичен… Колкото повече персонал наемам, толкова по-малко ефикасен става… Сякаш няма достатъчно енергия и време за задачите … Звучи ли ви познато? още

Какво представлява технологията за учене и как работи?

12 септември 2018   •   Новини   •   няма коментари   
Какво представлява технологията за учене и как работи?

Някой някога учил ли ви е как да учите?

Липсата на реален метод на учене води до това, че много ученици учат само, за да преминат тестовете. Освен това използват трикове за запомняне, за да могат да повторят правилния отговор, когато бъдат попитани. Всичко това е заместител на действителното разбиране. Вие не получавате никакви реални познания, които можете да използвате. Ученето е жизненоважна част от ежедневието.

още