Posts in септември

Златното правило на добрия лидер (видео)

29 септември 2021   •   Новини   •   няма коментари   
Златното правило на добрия лидер (видео)

Защо златното правило? Защото, ако си мениджър, трябва да знаеш как да водиш екипа си към твоята цел. Ти си човекът, който задава целта, но и модела. Ако искаш хорат ти да спазват обещанията, които ти дават за изпълнението на задачите си, то ти на първо място трябва да спазваш своите.

още

Съществува ли формула на успеха? (видео)

27 септември 2021   •   Uncategorized, Новини   •   няма коментари   
Съществува ли формула на успеха? (видео)

още

Комуникационни упражнения, които ще променят живота ти!

7 септември 2021   •   Новини   •   няма коментари   
Комуникационни упражнения, които ще променят живота ти!

Проучвания сочат, че работещите отделят между 70 и 85 процента от времето си в общуване с ръководители, колеги, подчинени, клиенти, външни партньори и т.н. Мениджърите осъществяват главните си функции – планиране, координиране, ръководене и контролиране – чрез пряка комуникация.

И не е тайна, че лошата комуникация е пагубна за вашата организация, но ще се изненадате от мащаба на вредите, които може да нанесе. Според “The Poor Cost of Communications” (Лошата цена на комуникацията), изследване, цитирано от Society of Human Resource Management (SHRM), “анкета сред 400 фирми с по 100 000 служители всяка докладва средна загуба от 62,4 милиона щ.д. годишно на фирма поради неадекватна комуникация със и между служителите”. И макар Вашата фирма да е едва частица от размера на фирмите, включени в анкетата, Вие не сте имунизирани срещу ефектите от неефективните комуникации.

още