6 exact formulas for success and expanding in your business

18 юли 2019   •   Новини   •   няма коментари   

Learn the fastest way to get better success and to expand you business!

Dear friends,

 • Are you happy from the expanding of your business?

 • Are you happy from the efficiency of your staff?

 • Is there any situations in which you are doubting what to do?

 • Are you managing based on facts or you take desicions based on emotions and opinions?

 • Do you have an exact monitoring tool in order to control  and measure every function in the copmany?

 • Do you examine the market or you are promoting blindly?

 • Do you promote in crises situation or you try to reorganise and “tighten up” the staff?

 • Do you keep the team when the business is growing or you change it?

 • Do you celebrate when the business is in affluence or you economise?

 • Can you take a holiday and to be calm for the business?

In order to give you certainty  that you are going in the right direction or to help you to see that there is an area with wrong direction, we are organising a special seminar.

Success has exact formulas! Come and see them!

When: 24 of Juky 2019г, from 10 till 18

Where: hotel Metropolitan, Sofia

Price: 350 leva VAT excluded

Special discount if you subscribe till 17 of July 2019

From the training you will learn:

 • How to follow an exact formulas in the business, in order to stably expand

 • Which are those formulas, which are their exact steps to go up

 • How to plan your business on facts and graphs

 • How to create an effective business strategy and to get results.

Program:

 • Introduction

 • What is stopping us to achieve our goals and is provoking problems?

 • Which are the conditions in life?

 • Which are the formulas for success?

Trainer:Marc de Turck

как да стана добър мениджър

Marc De Turck is an international trainer and coach with more than 22 years of experience. He has held seminars for top executives and leaders across Europe, Asia, North and South America. He has helped over 800 companies to improve their organization, sales and marketing strategy so managers are more free and employees can work more efficiently.

®.* The participants will receive a certificate for having completed the course on FREE BOSS, which follows standard of  Model of Administrative Know-How and Hubbard Management System, which are used in more than 120 000 companies worldwide.

**For double impact the seminar will be conducted in Bulgarian and English languages.

*** The seminar is entirely practical and you can start using the tools you receive the next day, therefore we strongly advise at least two people from one company to participate.

Коучинг за мениджъри–работещ модел, в който и коуча и мениджъра структурирано са насочени към постигнане на цел и в който мениджъра мотивира сам себе си.

27 юни 2019   •   Новини   •   няма коментари   

В днешният свят коучинга за мениджъри не може да бъде пренебрегнат. Мениджърският коучинг стана толкова необходим, колкото и спортните треньори в националните спортни клубове. На пазара много компании предлагат коучинг услуги с някой работещи методологии, но личността на коуча играе най-голяма роля в това. Моделът, описан тук е такъв, който може да бъде научен от всеки, който харесва да коучва мениджъри успешно и с резултати. Включва убеждението като най-важен елемент. Това убеждение се комуникира чрез правилната емоция и някой специализирани техники се използват за да се получи измерим резултат.

1.Определяне на ясна цел и цел, която да се постигне е целта на мениджъра.

Какво иска да постигне мениджъра дългосрочно и какви са очертаните причини за това? Този въпроси изглеждат прекалено прости на пръв поглед….Но повечето коучинги се провалят точно тук, според моите наблюдения. Ясно приемане на целта носи енергия за мениджъра и за коуча. Това е като автоматичен мехнизъм за генериране на мотивиране и енергия. И коуча ще го види физически пред очите си.

Да вземем пример с коучинг сесия с мениджър.

На въпроса за целта, мениджъра казва: “Искаме за 5 години да станеме най-големите строители на пазара. Чудесно…Обикновено той трябва да определи детайлно това, кой пазар, какъв продукт точно, кога? Колко голям и т.н. По този начин и мениджъра и коуча имат ясна картинка за целта, която мениджъра иска да постигне, а коуча иска да помогне за постигането й. В този процес дори може да се направи ясна картина с камера или видео на целите, които иска да се постигнат, за да стане по-реално и за двамата.

2. Погледнете основната лична причина на мениджъра.

Защо мениджъра лично иска това? Отговори като: “защото шефа ми иска това или защото трябва да го постигнем, или защото тогава ще ме харесват колегите ми” могат да се появят. Тогава коуча търси личната причина на мениджъра, която е позитивна  за повечете замесени страни. Този процес може да отнеме доста време. Крайният резултат на това е Мениджъра да усети обратно енергията, която му се връща. Например ако мениджъра казва: “Наистина обичам нашите сгради и искам пазара да ги види навсякъде”. Коуча ще види, че мениджъра сега наистина знае защо и е готов да започне постигането й.

3. Виж своето собствено намерение  и намери съгласие между теб и мениджъра.

Веднъж, когато целите на мениджъра са добре познати и установени, сега е момента коуча да погледне в себе си дали той лично и честно е съгласен с тази цел и дали наистина иска достатъчно да  премине с мениджъра през всякакъв вид ситуации. Искам да акцентирам важността на тази стъпка. В моята кариера, когато аз не искам истински тази цел на мениджъра, отказвам да продължа коучинга му. И когато искрено искам да му помогна става лесно и води до успех. Коуча също трябва да има афинитет към мениджъра и някак си да го/я обича като свое дете. Очертаното убеждение  на коуча и на мениджъра са най-важният детерминант за успеха на коучинга.

4.Съгасувайте детайлите на идеалните сцени.

Детайлизирането на целта е почти забравено в коучинга. Нека вземем пример за компания, в която 3 мениджъри имат една и съща цел, но тримата виждат детайлите различно. Телефонът звънва. CEO на голяма фирма има конфликти между неговите топ мениджъри…меркетинг мениджъра, финансовият директор и мениджъра, който отговаря за стоката спорят за правилното количество стока в кризисна ситуация…Ние анализирахме ситуацията и видяхме, че маркетинг мениджъра иска възможно най-много стока в кризисна ситуация, за да може да отговори бързо на пазара. Финансовият мениджър от друга страна не иска никаква стока, защото всички пари в стока за изгубени в кризисна ситуация. Човека, отговарящ за стоката иска стандартизирани кутии със стандартизирани етикети, за да може бързо да товари и разтоварва кутиите. Трима души, работещи в една компания, всички много мотивирани, интелигенти и наистина искащи целта…три различни начина да се види идеалната стока. Причината не е, че те има противоречиви намерения или че са глупави. Причината е, че не са се съгласили за идеалната сцена спрямо стоката. Имайки предвид, че има много функции във всяка организация, потенциала да има различни гледни точки за това как трябва да бъде идеално е предстоящ. Това създава във повечето компании хаус и е една от основните причини мениджмънта да не се прави правилно.

5.Съгасувайте как да се измери идеалната сцена.

След като идеалните сцени бъдат определени и съгласувани, сега идва момента как коуча и мениджъра ще измерват действителната, реалната сцена на резултатите, за да могат да видят какви са положителните точки (плюс-точки) и отрицателните точки (минусите) и какво да правят във всяка ситуация.
Това измерване трябва да се извършва с течение на времето в графична форма. Действителната сцена се подобрява към идеала или се влошава. Нещата не остават равни. Те са в непрекъснато движение, по-добро или по-лошо от желаното.

Също така искам да подчертая значението на коуча да може да коучва по положителен фактически начин, а не като фашистки треньор (вярвайки, че хората се подобряват с наказание и трудности) или треньор по отношение на връзките (работи само с чувства, слухове, лични отношения от всякакъв вид) или корумпиран треньор (работещ с подкупи).
Добрият коуч работи само с 2 елемента: подобрява ли управителят към идеалната сцена или не се основава на фактическо измерване и положителното намерение на мениджъра.

Добрият коуч е като любяща майка, когато детето й се подобрява, по-добре, открива положителното нещо, което детето прави и награждава или признава детето за него. Когато детето направи нещо лошо, тя също търси положителното намерение зад отрицателния резултат.
Хората са основно добри и човек трябва да погледне положителното намерение в произтичащата ситуация и да работи с това намерение да помогне на хората да се подобрят. Наказанието, както и съчувствието не са част от речника на коуча. Емпатия и бутане на положителните намерения са част от неговия речник.

6.Обучавай мениджъра с план, основан на фактически мерки.
След като измерванията са установени, треньорът може да измерва с течение на времето (за минута, за ден, за седмица, за месец, ..) подобряване или влошаване на положението на мениджърите. Това се прави в графична форма, като от една страна се получават резултатите, а от друга страна – времето. Използваният период от време ще зависи от това колко бързо ситуацията може да повлияе на управителя силно и колко гъвкаво е той да промени курса на посоката.
Както коуча, така и мениджърът ще базират своя план за следващия период върху движението на статистиката в графична форма. Когато ситуацията се подобри – следвайки правилото на английската футболна лига никога не променяй печелившия отбор, коуча няма да промени нищо като първа стъпка. Когато ситуацията леко се влоши, коуча деликатно ще накара мениджъра да подобри положението си бързо и когато ситуацията се влоши, коуча като първа стъпка няма да промени нищо.

7.Обучи мениджъра с правилните емоции.
Емоциите и мотивацията идват от една и съща латинска дума “movere”: което означава да се движи.
Когато треньорът говори за мотивация, той иска да помогне на човек да се движи, да се мотивира.
Историята е доказала, че робството, наказанието, болката, страхът, манипулациите, наркотиците, хипнозата нямат дълготрайно и желано положително въздействие върху хората, за да бъдат мотивирани, но със сигурност създават непредвидими реакции на хората.
Мотивирането на някого е възможно само чрез покана на някого да се мотивира. Поканата на някого да се мотивира към определена цел или цел се осъществява чрез използването на точна емоционална вълна. Хората изразяват емоции и тези промени в секунди. Един добър коуч използва правилната емоционална вълна, за да постигне разбиране в лицето на мениджъра. Въпросът е, че треньорът използва правилна емоция, за да не създава реакция, а мотивация в лицето на мениджъра.

8.Използвайте коректна комуникация с признание в мениджърският коучинг
Потвърждението е дума, символ или изречение, показващи на другия човек, че той / тя е разбран. Съгласието изразява, че лицето се съгласява. Това са две различни неща.
В някои страни от Изтока хората не смеят да дават потвърждение, азащото съгласието и потвърждението са смесени и мислят, че когато дадат потвърждение, че другото лице ще го приеме като съгласие. Човек може – без съгласие – да признае човек и по този начин положително и правилно да контролира комуникацията, без да създава негативни реакции.

Нека вземем един пример. Мениджърът трябва да направи нещо като задача, дадена от коуча. Той има някои човешки реакции в негативна ядосана емоция. Треньорът в този момент трябва да знае как да признае човека в правилната емоция, така че човешката реакция да изчезне, както и възражението. Треньорът на ръководството, който не знае това, ще реагира лично и няма да получи гладко изпълнение на поставените цели, нито планът е разработен.
Един добър коуч обича хората, обича да помага на хората, разбира хората, намира доброто в хората и използва точните стъпки, за да помогне на хората да се мотивират към растеж и просперитет.
Успех за всички читатели, които искат да станат коучове по мениджмънт.
ИДЕАС cv 2012, Марк Де Турк
Специално признание се дава на г-н Л. Рон Хъбард и неговите писания за целите, етиката и условията и комуникациите.
д-р Marc J. De Turck

Марк като гост говорител на 3 часов уъркшоп за това как да разпознаете и използвате емоциите в личният живот и бизнеса

16 юни 2019   •   Новини   •   няма коментари   

още

5 Важни Стъпки Във Възпитанието На Деца

27 април 2019   •   Новини   •   няма коментари   
5 Важни Стъпки Във Възпитанието На Деца

Има основни и много важни стъпки при възпитанието на децата, които да помогнат на родителите да са по-уверени. Това споделя лектора на New Generation Family – Моник Де Клерк.

Тя цитира писателят Л. Рон Хъбард, за да покаже как трябва да бъдат възприемани децата. “Детето е мъж или жена, който/която не е достигнал пълния си растеж и развитие. още

Забрави за тази дума и любовта ще изчезне!

18 април 2019   •   Новини   •   няма коментари   
Забрави за тази дума и любовта ще изчезне!

Защо любовта изчезва?

Често във връзките започваме да се караме на битова основа, особено след като се появят децата. Затова реших, че е време да определим значението на думата партньор. Според мен, ако си спомняме по-често значението на тази дума, може би няма да има толкова големи разногласия между мъже и жени, брачни партньори, родители и дори бизнес партньори. И още по-важно – няма да има прикрито недоволство, което често води до отчуждаване. още

Кои са бариерите, които възникват преди самото учене?

2 април 2019   •   Новини   •   няма коментари   
Кои са бариерите, които възникват преди самото учене?

Съществуват две бариери, които възникват още преди да започнем да учим. Разговарям с Моник Де Клерк от New Generation Family, заедно с нея помагаме на родители и учители да разпознават тези бариери, за да помогнат на децата да учат. Разбира се, те са приложими не само за деца и тяхното образование в училище. Могат да се използват със същия успех и при възрастни, които искат да научат нови неща или нов занаят. още

Какво значи да загубиш самоуважението си?

27 февруари 2019   •   Новини   •   няма коментари   
Какво значи да загубиш самоуважението си?

Когато бяхме деца, светът беше прекрасен

Какво стана след това? Защо светът не е толкова прекрасен когато сме на двадест или тридесет, или петдесет?

В една от моите статии обясних, кога хората се сриват и това е свързано с момента, в който те губят доверие в себе си. Сега открих повече информация за това какво означава да загубиш самоуважение и бих искала да ви дам повече светлина по този въпрос. Вярвам, че самоуважението и доверието са свързани с нашето щастие и благополучие. още

Какво да направим, когато сме недоволни в любовта?

14 февруари 2019   •   Новини   •   няма коментари   
Какво да направим, когато сме недоволни в любовта?

По повод 14-ти февруари се замислих за любовта. Явно през останалото време много не разсъждавам над тази тема. Сетих се за моментите, в които с половинката ми се обвиняваме един друг различни неща и мрънкаме. С една дума недоволни сме. Например ти не ми обръщаш внимание, ти не полагаш грижи за бита, не си отговорен, не ми помагаш, нямаш време за мен и т.н. може би са ви познати. Та на тази дата се сетих за една сентенция “Where focus goes, energy flows” или.. още

5 Успешни Практики в Хотелиерството и Ресторантьорството

7 февруари 2019   •   Новини   •   няма коментари   
5 Успешни Практики в Хотелиерството и Ресторантьорството

5 Основни Успешни Практики За Бизнеса в Хотелиерството и Ресторантьорството

бяха споменати от лектора Марк Де Турк на срещата на BNI Innovative Ideas

Приложението им ще помогне на служителите и на притежателите на този вид бизнес, затова няма да се бавим, а направои Ви даваме успешните практики тук:

още

Приходите се сриват? Коя е възможната причина?

6 февруари 2019   •   Новини   •   няма коментари   
Приходите се сриват? Коя е възможната причина?

Една от причините приходите на една организация да се сринат

Известно ли ви е това равенсто Контрол = Приходи ?

Когато в една организация има хора, които не могат да контролират хора, приходите се сриват или изчезват.
още