Липсата на добра организация води до неразбория и губене на време.

Ако вие:

 • Идеалният организационен бизнес модел за всяка дейност! Съдържа всички основни отдели и всеки от тях има конкретни задължения, функции и крайни, взаимносвързани и взаимозависими резултати. Приложим както за малки, така и за големи фирми;
 • Начин да подредите всички важни функции във фирмата си, така че тя да заработи, като една перфектно смазана машина;
 • Ще знаете кои резултати и кога да следите, за да не губите фокус;
 • Ясна представа кой и за какво ще отговаря;
 • Как да използвате организираните функции, за да планирате седмицата си и тази на служителите си, така че да не губите време и енергия в безсмислени усилия;
 • Какво е „шапка“ (позиция, процедури И краен резултат);
 • Шапката“ на управлението, разгледана в детайли, с придружаващите я „подшапки“;
 • Шапката на човешки ресурси, разгледана в детайли, с придружаващите я подшапки;
 • Шапката на маркетинг и продажби, разгледана в детайли, с придружаващите я подшапки;
 • Шапката на финансите, разгледана в детайли, с придружаващите я подшапки;
 • Шапката на доставката на продукт/услуга, разгледана в детайли, с придружаващите я подшапки;
 • Шапката на осигуряване на качество, разгледана в детайли, с придружаващите я подшапки;
 • Шапката на PR-а (връзки с обществеността и нови клиенти), разгледана в детайли, с придружаващите я подшапки;

Организационните умения ще Ви помогнат да управлявате и планирате бързо, уверено и ефективно, като премахнат безредието.

Обучител: Марк де Турк

Проблеми_в_работата

След поръчка получаваш линк с достъп до обучението в рамките на един месец. Можеш да го гледаш където и когато си поискаш.

Допълнително получавате: Система „Бизнес мониторинг“, която представлява таблица в графичен вид на всички основни статистики за всяка една компания.

Освободете се от проблемите на Вашата работа! Организирайте, за да имате повече свободно време!

Запишете се сега!