Tag: себеразвитие

SWOT анализ за самоанализ и себе-развитие

24 януари 2019   •   Новини   •   няма коментари   
SWOT анализ за самоанализ и себе-развитие

SWOT анализ! А защо не за себе си? Знаеш ли къде се намираш?

SWOT анализ – анализът на силните, слабите страни, възможностите и заплахите (Strenght, Weaknesses, Threats, Opportunities). Това е един инструмент, който се използва за стратегическо планиране, за определяне на целите на една организация.

още