Tag: стъпка към богатство

Когато нещата зациклят

31 януари 2018   •   Новини   •   няма коментари   
Когато нещата зациклят

Стъпка, която да превърнете в навик

Искам да споделя една стратегия, която научих от лектора Марк Де Турк, за по-богат живот. Сетих се за нея, защото мина месец от настъпването на новата година и се замислих имам ли дела от миналата година, които „висят“. Преди три години чух този инструмент за по-богат живот и си казах „проста и лесна работа“, но така и не приложих наученото до един момент. Моментът, в който някакви неприятности се случваха ден след ден, като: закъсняло плащане, което очаквах; клиент, изчезнал на друга планета и ни звук, ни стон от него; липса на разрешение за важни, в личен план, въпроси. Всичко, което исках беше „замръзнало“ по някакъв начин и не изглеждаше да има намерение да се случи.

още