ИДЕАС FreeBoss непрекъснато приветства
хора, чиято мисия да е помагат
на предприемачи и лидери
в техните мениджърски усилия.

 

 

 

Предлагаме:

Очакваме:

Смятате ли, че отговаряте на изискванията, дори и да нямате внушителна автобиография?


Моля, изпратете ни имейл на адрес founder@freeboss.eu.

Прикачете кратка автобиография и отговорете на следния въпрос:
Какви резултати сте постигнали до този момент във вашия професионален или личен живот?

 

Успех!

Екипът на ИДЕАС FreeBoss