Онлайн академия за мениджъри „Свободен Шеф“

free boss

Най-добрите стратегии за мениджмънт, с които да контролирате времето си и да постигате невероятни резултати.

Наръчник как да се освободите от всекидневните си задачи, за да имате време за по-важните неща!

*Обучението е само на английски език

Онлайн академия „Създаване на мотивиран екип“

мотивация на служителите_Марк_де_турк_ИДЕАс_българия

Създай успешен екип и само-мотивирани служители

Изключително подходящ курс за ръководители и специалисти по човешки ресурси!

*Обучението е само на английски език

Онлайн академия за търговци „Тайните на успешните продажби“

продажби

Овладей изкуството да затваряш сделката!

Увеличи продажбите си!

*Обучението е само на английски език

Разширен курс „Постигнете целите си“

how to achieve goals

Няма нищо по-възнаграждаващо като поставяне на цел и постигането й!

Кава е тайната да постигнеш целите си?

Разширен курс „Динамично изграждане на екип“

how to create effective team

Бързо обучение на вашия екип!

Обучете всеки служител на основните инструменти за ефективност, за да работи успешно в екип!

Разширен курс „Професионални връзки с обществеността“

professional

Когато работим с други хора трябва да спечелим тяхното съгласие и сътрудничество – това е сферата на връзките с обществеността!

Каква е основата на здравата, израстваща професионална връзка с клиентите?

Разширен курс „Основно ръководство за учене“

how to study effectively

Тайната на успеха в живота ти зависи от способността ти да учиш ефективно!

Научи кои са причината да се проваляме в образованието ни, кои са бариерите при учене и какви са решенията това да не се случва никога повече!

Общи условия

Видео обучение „Ключови стратегии за ефективно управление на екип“

Един мениджър среща много предизвикателства при управление на екип: комуникацията, която понякога може да доведе до липса на яснота или разбирателство по отношение на целите; мотивацията и ангажираността; ефективното разпределение на времето.  

*Поради естеството на нашите дигитални продукти, аудио и видеозаписи не предлагаме връщане или замяна.